„Czy sarna jest żoną jelenia?”

   W dniu 09. 06. 2016 czworo uczniów z klasy VI (Ola, Weronika, Oskar i Oliwia) wzięło udział w międzyszkolnym przyrodniczym konkursie wiedzy pt:  „Czy sarna jest żoną jelenia?”, który odbył się w SP w Świeminie.

   Patronat nad konkursem objął WKŁ TROP Koszalin.
   W zmaganiach wzięły udział grupy mieszane składające się z przedstawicieli różnych szkół. Konkurs wiedzy zawierał pytania ustne, dźwiękowe i zdjęcia z prezentacji multimedialnej. Celem konkursu było: rozwijanie wśród uczniów umiejętności dostrzegania zróżnicowania środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy, pogłębienie wiedzy o zwierzętach zamieszkujących najbliższą okolicę, kształtowanie postaw proekologicznych, wyrobienie u uczniów zasad zdrowej rywalizacji i pracy zespołowej oraz odkrywanie, rozwijanie i promowanie uzdolnień oraz pasji uczniów szkół podstawowych.