Karta rowerowa.

   Uczniowie klas IV i V w ciągu ostatnich kilku miesięcy uczyli się nie tylko przepisów ruchu drogowego, ale co najważniejsze BRD, aby być pełnoprawnymi oraz wyuczonymi uczestnikami ruchu drogowego jako rowerzyści.

   W dniu 31. 05. 2016 odbyło się szkolenie nt: pierwszej pomocy, które prowadziła pielęgniarka szkolna. Uczniowie podczas zajęć technicznych, zajęć komputerowych i zajęć pozalekcyjnych rozwiązywali testy, które były analizowane i omawiane. Uczniowie uczyli się wykonywania manewrów np. na terenie szkoły oraz w dniu 03. 06. 2016 w miasteczku rowerowym – ZORD w Koszalinie. Aby przystąpić do egzaminu praktycznego, uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną (każdy uczeń miał możliwość zdawania egzaminu teoretycznego, a w przypadku gdyby egzamin nie powiódł się, była możliwość dwukrotnego zdawania poprawek:                                                         
– klasa IV (01. 06. 2016,  07. 06. 2016,  08. 06. 2016)  
– klasa  V (01. 06. 2016,  07. 06. 2016,  09. 06. 2016).
   Egzamin pisemny był uznany za zdany, gdy uczeń odpowiedział poprawnie na 80% pytań.
   W dniu 10. 06. 2016 odbył się na terenie miasteczka rowerowego  ZORD w Koszalinie egzamin praktyczny, który przeprowadził policjant. Pomimo deszczu lub też mimo tego, uczniowie potrafili zmobilizować swoje siły oraz opanować stres i zdali egzamin. Od tego momentu drugim ważnym dokumentem (OPRÓCZ WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ, KTÓRA WERYFIKUJE  DANE  NP. PODCZAS EGZAMINU  I  UCZEŃ MUSI JĄ MIEĆ W TAKICH  SYTUACJACH  ZAWSZE  PRZY  SOBIE) jest KARTA ROWEROWA.
   Drodzy uczniowie, gratuluję zdobycia wiedzy i umiejętności, ale proszę o ostrożność i rozwagę. Droga to nie jest miejsce do zabawy, na drodze sytuacja zmienia się w sekundę – tak jak wielokrotnie Wam o tym mówiłam. (Ewa Pawełczyk)

     Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć…