Rekrutacja 2016 / 2017

  Trwa nabór do Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach do „zerówki” oraz do klasy I.

   Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Biesiekierz.

   Serdecznie zapraszamy.