Wizyta Premiera

W dziejach szkoły są daty i wydarzenia wyjątkowe i historyczne. 11 czerwca 2021 r. to właśnie jeden z takich dni. 

Naszą placówkę odwiedził Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Panu premierowi towarzyszyli: Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marek Gróbarczyk – Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Piotr Müller – Sekretarz stanu , rzecznik prasowy rządu, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Wicewojewoda Marek Subocz. Naszych gości przywitali: Andrzej Leśniewicz – Wójt Gminy Biesiekierz oraz Agnieszka Ławrynowicz- dyrektor szkoły. Pan premier swoją wizytę rozpoczął od wpisania się do księgi pamiątkowej, a następnie obejrzał nowoczesne boisko oraz salę gimnastyczną- inwestycje, które powstały dzięki dobrej współpracy gminy Biesiekierz z rządem i otrzymanemu dofinansowaniu. Spotkał się również z nauczycielami, uczniami, a także zaproszonymi gośćmi: Starostą Marianem Hermanowiczem, Wicestarostą Tomaszem Tesmerem, prezesem WFOŚiGW Robertem Stępniem, radnymi powiatu koszalińskiego: Jackiem Murynem, Ryszardem Sobczyńskim i radnymi gminy Biesiekierz: Anną Bejnarowicz – przewodniczącą rady, Małgorzatą Jabłońską Bauer, Krzysztofem Kaźmierczakiem, Janem Wypychem, Krzysztofem Krawczakiem, Agnieszką Podgórską – skarbnikiem gminy oraz Agnieszką Hryniewicz – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz.

Ten dzień potwierdził znaną prawdę, że życie pisze najciekawsze i najbardziej zaskakujące scenariusze, a to co wydaje nam się niemożliwe, staje się realne.