Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego.

W dniu 1 września 2014 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

 Wszystkich zebranych, uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli, pracowników powitał dyrektor szkoły Pan Marek Wawrzacz.

Szanowni Państwo! Rodzice, nauczyciele, pracownicy, przyjaciele szkoły i przede wszystkim wy – uczniowie. 
   Co roku stoję przed dylematem, jak zaakcentować kolejny roku szkolny, jaki nadać mu symbol, jak go zaznaczyć i wyróżnić w kolejnych, następujących po sobie latach. Wiem, że dla każdego wiąże się on z czymś innym, chociaż odczucia mamy podobne. Dla nauczycieli to kolejny rok pracy, często trudnej i pełnej wysiłku. Dla rodziców – szczególne najmłodszych uczniów – może być okresem pełnym emocji i źródłem stresu, pytaniem: jak moje dziecko będzie radziło sobie w nowej rzeczywistości? Dla uczniów kolejnym rokiem nauki, spotkań z kolegami,  wyzwań, trudnych sytuacji  związanych z życiem w grupie, w przypadku starszych – radzenia sobie z budzącą się dojrzałością. Dla wszystkich – zmaganiem się z różnorodnością postaw i charakterów, różnicą zdań w dyskusji, oczekiwań, sukcesów i porażek.
    Szkoła jest miejscem nauki, ale – być może ważniejsze jest zaakcentowanie tego – że jest miejscem spotkań ludzi. To dzięki tym spotkaniom tworzy się klimat mogący wszystkim zapewnić rozwój. Zapewnić rozwój osobowości, kształtować postawy sprzyjające życiu w grupie, stwarzać warunki do doskonalenia umiejętności, otwierać furtkę do wiedzy i – tak często akcentowane przeze mnie – doskonalić ciekawość świata.
   Na pewno przyszły rok szkolny jest wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii naszej szkole mamy dwa oddziały jednej klasy.
   I to od powitania ich chcę zacząć.
   Witam serdecznie klasę Ia z wychowawczynią Panią Agnieszką Ponińską – Puścian. Witam klasę Ib z wychowawczynią Panią Alicją Marciniak. Życzę Wam, aby pierwsze jeszcze małe kroki stawiane w szkole, stały się dużymi krokami do wiedzy, umiejętności i samodzielności. Życzę Wam, aby spotkanie ze szkołą w tym nieustannie zmieniającym się świecie dało Wam możliwość obłaskawiania tego świata, rozumienia go, pozwalało wyłowić z rzeczywistości to co istotne, ważne i warte zapamiętania.
Pani Agnieszko i Pani Alu. Życzę Wam, aby Wasza praca była źródłem radości zarówno Waszej, jak i tych bardzo jeszcze młodych ludzi, którzy niewątpliwie obdarzą Was zaufaniem. Nowa klasa to nowe wyzwania, poznawanie potrzeb i możliwości dzieci. Mam nadzieję, że Wasze starania przyniosą obu stronom dużo radości.
   Witam klasę II z wychowawczynią Panią Elżbietą Wątor. Wy, uczniowie, jesteście już uwolnieni od stresu pierwszego dnia. Jesteście starsi o rok i o ten rok bogatsi w doświadczenia. Życzę Wam i Waszej Pani, aby kolejny rok upłynął – tak jak poprzedni – w atmosferze znakomitej współpracy, solidnej nauki, ale też wzajemnego zrozumienia i zabawy.
   Witam klasę III i wychowawczynie Panią Annę Sowińską. Jesteście grupą najliczniejszą. Dlatego chcę Wam życzyć, aby liczebność i idąca za nią różnorodność nie przeszkadzała Wam w nauce, a Waszej Pani w pracy. Abyście stanowili grupę. Zwartą, jednolitą, odpowiedzialną. Pani Ani życzę wytrwałości  i optymizmu w wyznaczaniu i osiąganiu celów, w jednoczeniu klasy, codziennej pracy.
   Witam klasę IV z wychowawczynią Panią Małgorzatą Gulczyńską. Ten rok będzie dla Was inny od poprzedniego. Więcej nauczycieli, podzielone przedmioty, nieco inne wymagania. Życzę Wam, aby każdy z Was znalazł coś dla siebie. Odnalazł w każdym przedmiocie, którego będzie się uczył interesujący element, drobną cząstkę budzącą ciekawość. Waszej Pani życzę owocnej z Wami współpracy, sympatycznych relacji, dobrych kontaktów.
   Witam klasę V z wychowawczynią Panią Ewa Pawełczyk. Słyszałem o Was dużo dobrego. Pozostaje mi życzyć Wam, aby zawsze mówiono o Was jak najlepiej, abyście utrzymali ten poziom, mieli świadomość swojej wartości i dążyli do doskonalenia siebie. Waszej Pani życzę, aby razem z Wami dalej mogła cieszyć się Waszymi sukcesami.
   Witam klasę VI z wychowawczynią Panią Barbarą Wawrzacz.  Na Was również w tym roku czeka nowość. Klasa VI po raz pierwszy będzie pisała sprawdzian złożony z dwóch części w tym sprawdzian z języka obcego. Życzę Wam, abyście wypadli jak najlepiej, aby wszyscy osiągnęli wynik, który da każdemu z Was zadowolenie i pewność własnych umiejętności przed rozpoczęciem  dalszej nauki. Waszej Pani życzę, aby kolejny, a zarazem ostatni rok pracy z Wami pozostawił w pamięci jak najlepsze wspomnienia oraz wysokich wyników z zadań matematycznych. Wystarczy powtórzyć te z ubiegłego roku.
   Pozostali jeszcze najmłodsi. Witam dzieci oddziału przedszkolnego i ich wychowawczynię Panią Mariolę Kupczyńską. Życzę Wam dużo radości ze wspólnych spotkań, ciekawych zabaw i jak najmniej problemów w stawianiu pierwszych kroków z trudną sztuką uczenia się różnych ciekawych rzeczy. Aby z zabawy robiła się nauka. Waszej Pani życzę, aby praca z tegoroczną grupą szła śpiewająco.
   Witam pozostałych nauczycieli – nauczycielkę religii Panią Halinę Sekulską, nauczyciela języka polskiego w klasie V oraz opiekuna biblioteki szkolnej Pana Tomasza Szymańskiego, nauczyciela języka angielskiego Pana Marka Krzyżanowskiego, nauczyciela wychowania fizycznego Pana Ireneusza Górczyńskiego.  
   Witam pozostałych pracowników szkoły – Panią Jolantę Łukaszewicz, Panią Emilię Rogulę, Panią Zofię Sorbian, Panią Katarzynę Szymanowska oraz Pana Mariana Szewczykowskiego. Wszystkim Państwu życzę spokojnej i satysfakcjonującej pracy w przyszłym roku.
    Witam Was – rodzice, opiekunowie, członkowie rodzin. Życzenia kieruję do obu stron. Życzmy sobie wzajemnego zrozumienia. Zarówno Waszych potrzeb, jak i naszych możliwości. Bądźmy blisko spraw Waszych dzieci. Starajmy się zrozumieć złożoność wielu spraw, które nas nurtują. Życzę Wam również, aby Wasze dzieci były jak najbardziej zadowolone z pobytu w szkole i aby przełożyło się to na Wasze zadowolenie.
   Rok szkolny 2014/2015 uważam za otwarty.