Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice, Uczniowie,

informujemy, że od dnia 25 marca 2019 na mocy Rozporządzenia MEN z dn. 20 marca w sprawię szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szkole wprowadzone zostały nowe zasady organizacyjne:

  • W szkole obowiązuje nowy sposób nauczania polegający na kształceniu na odległość.
  • Zajęcia realizowane są zgodnie z planem zajęć zdalnych.
  • Plan zajęć zdalnych ogranicza liczbę dzienną zajęć dla uczniów.
  • Nauczyciele są do dyspozycji uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem konsultacji.
  • W kształceniu na odległość wykorzystywane są materiały dostępne na stronach internetowych rekomendowanych przez MEN, na stronach internetowych CKE i OKE
  • Nauczyciele zmodyfikowali swoje Przedmiotowe Zasady Oceniania i stosują rozwiązania korzystne dla ucznia i odpowiednie do charakteru zajęć.
  • Wychowawcy, pedagog szkolny oraz nauczyciele wspomagający utrzymują stały kontakt  z uczniami i rodzicami.