MyśliK

„MysliK” powstał w roku 2005 kiedy to szkoła rozpoczęła realizację projektu „Szkoła Marzeń”. Nazwa powstała ze zdania Myśl i Kombinuj, ułożonego podczas jednego z pierwszych spotkań.

Początki (a także dalsze losy) nie były łatwe, ale „MysliK” zagościł w naszej świadomości na jakiś czas i stał się kolejnym zapisem historii naszej szkoły. I to właśnie jest najistotniejsze. Nasza gazetka stała się przedłużeniem kronik szkoły – redagowana w innej formie, w mniejszym lub większym stopniu tworzona przez dzieci, co stanowiło jej największą siłę. Zapraszamy do zapoznania się z numerami archiwalnymi „MysliKa”, jednocześnie mając nadzieję, że ukażą się kiedyś nowe numery. Niestety, w numerze 5 zapodziała się strona 2. Jak to się mówi, poszukiwania trwają. 

 

„MyśliK” nr 1 strony [1] [2] [3] [4] [5] [6]

„MyśliK” nr 2 strony [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

„MyśliK” nr 3 strony [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

„MyśliK” nr 4 strony [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

„MyśliK” nr 5 strony [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Wydanie specjalne [1] [2] [3] [4]