Scenariusze, referaty

Małgorzata Gulczyńska „Najstarsze zabytki Koszalina” – karta pracy wycieczki po Koszalinie.

Najstarsze zabytki Koszalina.doc

Małgorzata Gulczyńska „Baśń Królewna Śnieżka”. Scenariusze zajęć z języka niemieckiego w klasie VI z załącznikami.

Królewna Śnieżka.doc 

Mariola Kupczyńska „Będę uczniem” program adaptacyjny.

Bedę uczniem.doc

Bedę uczniem.pdf

Marek Wawrzacz „Oda do wiosny” przedstawienie teatralne.

Oda do wiosny.doc

Oda do wiosny.pdf

Scenariusz spotkania integracyjno – edukacyjnego dla klas 0-III

„Urodziny marchewki, czyli jak dbać o zęby”. Opracowanie Ewa Taszarek.

Urodziny marchewki.doc

Urodziny marchewki.pdf

Ewa Taszarek „Zajęcia terapeutyczne do pracy wychowawczej z klasą”.

Referat wygłoszony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Zajęcia z klasą.doc

Zajęcia z klasą.pdf

Zygmunt Królak – scenariusz przedstawienia z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

Dzień zdrowia.doc