Dyżury wizytatorów Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rodziców oraz w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności:

  • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

począwszy od 5 lutego 2018 r. wizytatorzy zajmujący się ww. problemami w Kuratorium Oświaty w Szczecinie  będą pełnić dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 –  17.00. Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka.

Poniżej podajemy dane do kontaktu:
Hanna Markowska – tel. 91 44 27 542
Monika Piątkowska – tel. 91 44 27 563
oraz osobiście w Kuratorium Oświaty, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 10