Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018

podsumowanie212 stycznia 2018r. w naszej szkole odbył się apel podsumowujący pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018. Pani dyrektor, Agnieszka Ławrynowicz wręczyła dyplomy uczniom za bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorową frekwencję. Średnia ocen w klasach IV – VII wyniosła 4,07.

Najwyższy wynik w szkole uzyskała uczennica kl. IVb Weronika Róg – 5,58.
Wielu uczniów osiągnęło średnią 5,0 i powyżej, m.in.: Piotrowski Mikołaj, Urszula Marciniak, Renczyński Marcel, Cieślińska Natalia, Foluszewski Robert, Gromadzka Kalina, Zaorska Maja, Górlikowski Mikołaj, Foluszewska Roksana, Machlowiec Nikola, Pilarczyk Nadia, Rejniak Oliwier, Sacharzewski Piotr, Skóra Szymon, Stańczyk Natalia, Zwolak Aleksandra.

Dyplomy za wzorową frekwencję otrzymali: Domblat Mateusz, Pietrowski Adrian, Lewandowska Milena, Renczyński Marcel, Foluszewska Roksana, Foluszewski Robert, Janiszewska Maja, Kwiatkowska Oliwia.

Wielu uczniów zajęło wysokie miejsca w konkursach  plastycznych, wiedzowych, literackich zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu. Ogromnym sukcesem dla szkoły jest zakwalifikowanie się Kacpra Kleszowskiego, Oliviera Kleszowskiego i Natalii Cieślińskiej do wojewódzkiego etapu Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.

Bardzo serdecznie gratulujemy  uczniom wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów w II półroczu.

Powodzenia