Wigilia Seniora

wig7Po raz kolejny, już szesnasty spotkali się seniorzy ze Starych Bielic na uroczystości, która już się wpisała w tradycję Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach. To właśnie ta szkoła była prekursorem organizowania Wigilii Seniora w gminie Biesiekierz.

Dyrektor szkoły Pani Agnieszka Ławrynowicz powitała zaproszonych gości, Pana wójta Andrzeja Leśniewicza, przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Urszulę Cichocką, radne : Panią Wandę Kamyk również seniorkę,  Panią Małgorzatę Jabłońską – Bauer, Panią Monikę Modła, Panią  Annę Bejnarowicz oraz Pana Krzysztof Kaźmierczaka- sołtysa Starych Bielic wraz z małżonką.

Szczególnie serdecznie i gorąco Pani dyrektor  powitała seniorów, podkreślając, że są bardzo ważni i potrzebni.

Wójt gminy Pan Andrzej Leśniewicz również bardzo mocno podkreślił obecność seniorów w naszej społeczności lokalnej, szczególnie integrację pokoleń, gdyż dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach przygotowały jak co roku spektakl dla seniorów. Przedstawienie bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów pod kierunkiem Pani Alicji Marciniak przekazało piękne przesłanie o miłości, wierze i nadziei. Dzieci zagrały swoje role fantastycznie i z wielkim zaangażowaniem. Oklaskom nie było końca.

Pięknie udekorowana sala to pomysł nauczycielki Pani Agnieszki Ponińskiej-Puścian, która wraz z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły przygotowała salę na przyjęcie gości.

Wspaniałe wigilijne potrawy na pięknie udekorowanych stołach znalazły się dzięki wsparciu finansowym Rady Sołeckiej na czele z sołtysem Panem Krzysztofem Kaźmierczakiem. Pięknym akcentem spotkania było dzielenie się opłatkiem i składanie sobie wzajemnie życzeń.

Ta piękna uroczystość od wielu lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem trochę wcześniej urodzonych mieszkańców Starych Bielic.