Wybory do samorządu uczniowskiego!

Zgłoś swoją kandydaturę na Przewodniczącego samorządu uczniowskiego ( klasy 4-8).
Od 18.09 do 22.09.2023 przynieś plakat wyborczy do opiekunów samorządu:
Pań: A. Laskowskiej, M.Włodarczyk, I. Kowal, P. Smokowskiej.