Zmiana terminu zebrania

Informujemy, że termin zebrania z rodzicami został zmieniony. Spotkanie odbędzie się w nowym terminie 8 lutego. Godzina zebrania zostanie podany przez wychowawcę w dzienniku elektronicznym.