Spotkanie z policjantką

     W poniedziałek 17.11.2014 uczniowie klas II-IV spotkali się z sierżant Aleksandrą Bagrowską, policjantką zespołu ds.Nieletnich koszalińskiej komendy.

     Celem prelekcji było uświadomienie uczniom wagi ich zachowania, w tym konsekwencji naruszenia ogólnie akceptowanych norm społecznych, zapoznanie z pojęciami: nieletni, małoletni, czyn karalny, środki wychowawcze, środki poprawcze, a w konsekwencji poprawa bezpieczeństwa uczniów. Pani sierżant tłumaczyła uczniom, jak ważne jest szanowanie innych dzieci oraz nauczycieli.
     Organizatorem spotkania była p.Małgorzata Gulczyńska.

     Zapraszamy do zdjęć…