Dzień Edukacji Narodowej 2014

     14 października 2014r. uczniowie klasy V i III Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach przygotowali apel poświęcony życiu szkoły.

 

     Uczniowie klasy V mówili o dobrych manierach jakich należy przestrzegać w szkole.

     Szkolny   Alfabet   Dobrych   Manier

A  Atmosfera – dbamy o dobrą atmosferę w szkole.                                                                  
     Aktywność – jesteśmy aktywni na lekcjach.
     Ambicja – dzięki niej zdobywamy wiedzę i umiejętności.
B  Bójki – nie uczestniczymy i nie namawiamy do bójek.
     Bezpieczeństwo – dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
     Bałagan – nie robimy go, nie śmiecimy.
     Boisko – grzecznie spędzamy tam przerwy.
C  Czystość – dbamy o czystość swoją i czystość w szkole.
     Cisza – zachowujemy spokój w czasie lekcji i podczas przerw.
D  Drzwi – przepuszczamy wychodzących.
E  Estetyka  – dbamy o wygląd zeszytów, podręczników, sal i szkoły.
     Emocje – panujemy nad nimi.
F  Finanse – zawsze w terminie płacimy składki.
G  Grzeczność – obowiązuje codziennie.
     Gabloty szkolne – czytamy i dbamy o nie.                                                                          
H  Hałas – nie krzyczymy.
     Higiena – przychodzimy do szkoły starannie umyci i w czystych ubraniach.
I  Informacje – przekazujemy informacje z lekcji chorym, nieobecnym koleżankom i kolegom.
     Imię – zwracamy się do siebie po imieniu.
J  Język – mówimy językiem literackim.
     Jemy – podczas przerw.
K   Korytarz – spacerujemy, nie biegamy.
     Krzesło – służy do siedzenia, nie do bujania.
     Klasówki – piszemy sami, nie ściągamy.
L  Lektury – wypożyczamy i nie udajemy, że czytamy.                                                                   
Ł  Ławki – nie niszczymy ich, nie rysujemy.
     Ład – utrzymujemy ład i porządek w swoim miejscu pracy.
     Łazienka – nie organizujemy tam spotkań towarzyskich.
M  Myjemy –  ręce przed jedzeniem.
     Materace – dbamy o nie w sali gimnastycznej.
N  Nauka – uczymy się pilnie.
    Nauczyciel – szanujemy pracę nauczyciela.
O  Obietnice – musimy ich dotrzymywać.
     Oceny – staramy się mieć jak najlepsze.
     Opieka – opiekujemy się młodszymi i niepełnosprawnymi kolegami.
P  Przerwa  – spędzamy ją bezpiecznie.
     Porządek – dbamy o porządek na terenie szkoły.
     Proszę i Przepraszam – bardzo grzeczne słowa, które nie znikają z naszego słownika.
     Piłka – nie bawimy się nią w budynku szkoły.
     Przemoc – nie używamy jej nigdy.
     Punktualność – staramy się nie spóźniać.
     Pomoc – udzielamy jej innym i nie boimy się sami o nią poprosić.
R  Regulamin – dostosowujemy się do jego zasad.
     Rzetelnie – wykonujemy powierzone nam zadania.
S  Strój – musi być zawsze dostosowany do okoliczności.
     Schody – idziemy po nich ostrożnie, zawsze prawą stroną.
T  Tolerancja – jesteśmy wyrozumiali dla innych.
U  Uczciwość – nigdy nie oszukujemy innych.
W  Wulgaryzmy – nie używamy brzydkich słów.
     Własność – szanujemy cudzą własność.
     Wagary – nie chodzimy na nie.
Z  Zadanie domowe – zawsze odrabiamy je starannie.
     Zieleń – nie niszczymy roślin.
Ż  Życzliwość – staramy się być życzliwi dla każdego. 

 

     Zapraszamy do zdjęć…