Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22 klas ósmych

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22 klas ósmych w naszej szkole odbyło się w piątek 24 czerwca 2022 roku.

Na uroczystość przybyli:
Zastępca wójta pan Tomasz Hołowaty, Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz pani Anna Bejnarowicz
Radni Gminy: Pani Elżbieta Piekarska, Krzysztof Kaźmierczak, Małgorzata Jabłońska-Bauer, Martyna Ryfun, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz pani Agnieszka Hryniewicz, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu pani Irena Barczuk ,Sołtys Nowych Bielic pani Anetta Ławrynowicz, przedstawiciel Rady Rodziców, Pani Honorata Kozłowska, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice uczniów.
Apel rozpoczął się polonezem w wykonaniu uczniów, których przygotowała pani Małgorzata Gulczyńska.
Następnie nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom klasy siódmej: Stanisławowi Kaźmierczakowi, Hannie Chołuj i Zuzannie Kolczyńskiej.
Pani Dyrektor Agnieszka Ławrynowicz wraz z wychowawczyniami : Panią Ewą Pawełczyk oraz panią Żanetą Szybistą wręczyła nagrody uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzicom – listy gratulacyjne. Dwoje uczniów : Weronika Róg oraz Marcel Renczyński otrzymało najwyższe wyróżnienie szkoły – złote tarcze.
Absolwenci otrzymali od zaproszonych gości gratulacje ukończenia szkoły oraz życzenia w osiąganiu dalszych sukcesów.
Poezją, dowcipem i piosenką ósmoklasiści podziękowali Dyrekcji, Nauczycielom i Rodzicom oraz wszystkim pracownikom szkoły za ciepłą, miłą atmosferę, za trud w przekazywaniu wiedzy, za serce i okazywaną im sympatię. Scenariusz przygotowała pani Żaneta Szybista, zaś nad oprawą muzyczną czuwała pani Alicja Marciniak, dekorację przygotowała pani Dorota Lewanowicz.
 
Dopełnieniem życzeń było wręczenie kwiatów dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i rodzicom. Dziękujemy
Naszym absolwentom życzymy dostania się do wymarzonych szkół, wielu sukcesów i udanych wakacji!