Informacja dla rodziców klas I – III

Przypominamy o konieczności dostarczenia do 20.08.2021 karty zgłoszenia na świetlicę szkolną.
Zgłoszenie wraz zaświadczeniem z miejsca zatrudnienia składamy na rok szkolny 2021/2022.
Dokument dostępny jest na stronie szkoły. Można go również przesłać mailem na adres msbielice@poczta.onet.pl