Informacja dla rodziców

W związku z późnym ukazaniem się rozporządzenia MEiN dotyczącego organizacji zajęć w kl. I – III przedstawiona Państwu wstępna propozycja planu musi ulec modyfikacji, ponieważ zajęcia powinny być prowadzone naprzemiennie od 26 kwietnia do 2 maja.

 

Plan na najbliższy tydzień:
– poniedziałek, środa, piątek
klasy IA, IIIA, IIIB – nauczanie stacjonarne w szkole
klasy IB, IIA, IIB – nauczanie zdalne
– wtorek, czwartek 
klasy IB, IIA, IIIB – nauczanie stacjonarne w szkole
klasy IA, IIIA, IIIB – nauczanie zdalne

Kursy autobusów, świetlica szkolna oraz obiady pozostają bez zmian

Dyrektor Szkoły
Agnieszka Ławrynowicz