Przełożenie zajęć kółka informatycznego dla klas 4-6

Zajęcia kółka informatycznego z dnia 18.12.2019 odbędą się 05.03.2020 oraz zajęcia z dnia 05.02.2020 odbędą się 12.03.2020