Informacja nt. obiadów – listopad

Opłaty za obiady na miesiąc listopad proszę dokonywać do 26 października w wysokości:

110,00 zł ( 20 x 5,50)

przelewem na konto bankowe :
ADAMUS PHU Paweł Usidus 64 1140 2004 0000 3102 7500 8906
w tytule wpisując:
obiady szkolne, imię i nazwisko dziecka, klasa, placówka
 
Brak wpłaty oznacza brak posiłku przygotowanego dla dziecka od nowego miesiąca.