Rozpoczęcie roku 2018/2019

40874032_693115961071368_3509575570365087744_o3 września w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019.
Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę wspaniali goście: p. Andrzej Leśniewicz – Wójt Gminy Biesiekierz, p. Marek Płaza – Przewodniczący Rady Gminy, p. Małgorzata Jabłońska-Bauer – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, p. Wanda Kamyk z p. Anną Bejnarowicz oraz p. Krzysztof Krawczak- Radni Gminy Biesiekierz, p. Urszula Cichocka – Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Renata Królak – Skarbnik Rady Rodziców, p. Krzysztof Kaźmierczak – Sołtys Starych Bielic wraz z małżonką.
Całą uroczystość poprowadziła uczennica kl. VIII Urszula Marciniak. Na początku głos zabrała pani dyrektor, która w swoim przemówieniu serdecznie i gorąco przywitała uczniów, rodziców i gości. Poinformowała o planowanej w tym roku szkolnym uroczystości otwarcia nowej sali gimnastycznej wraz z nadaniem imienia szkole. |
Przedstawiła również nowych nauczycieli, którzy zostali ciepło przywitani przez całą społeczność szkolną. Swoje wystąpienie pani dyrektor zakończyła bardzo optymistycznie, życząc nam wszystkim pogody ducha, samych sukcesów i wielu pozytywnych przeżyć.
Następnie głos zabrał pan wójt, który dziękował pani dyrektor za zaangażowanie w życie szkoły i opowiedział o inwestycjach dotyczących naszej szkoły oraz całej gminy.
W tym roku w szkole utworzyły się dwie klasy pierwsze i jest rekordowa liczba uczniów – około 200.
O swojej refleksji na temat dnia rozpoczęcia roku szkolnego opowiedziała też p. Wanda Kamyk. Uczennica klasy Vb – Eliza Cichoń uświetniła zakończenie uroczystości wierszem.