Uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego sali gimnastycznej

Maszyny budowlane na placu przy szkole w Starych Bielicach zagościły już dawno, jednak dzisiaj uroczyście poprzez wmurowanie Aktu Erekcyjnego potwierdzono rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.

W budowlanym zwyczaju Akt Erekcyjny jest dokumentem rozpoczynającym w podniosły sposób budowę, inicjatywę przedsięwzięcia, założenia np. fundacji. Wymienia się w nim inicjatorów, fundatorów, budowniczych danego przedsięwzięcia. Często podpisywany na budowie i wmurowywany w fundament rozpoczętego obiektu.

(wiecej …)