Informacja nt. obiadów – czerwiec

Opłaty za obiady na miesiąc czerwiec proszę

dokonywać do 25 maja w wysokości: 77,00 zł   ( 14 x5,50)

 przelewem na konto bankowe :

ADAMUS PHU Paweł Usidus 64 1140 2004 0000 3102 7500 8906 w tytule wpisując:

obiady szkolne, imię i nazwisko dziecka, klasa, placówka

Brak wpłaty oznacza brak posiłku przygotowanego dla dziecka od nowego miesiąca.