W zakładzie Usług Ochrony Przeciwpożarowej

w_zakadzie_usug_ochrony_przeciwpoarowej_10_20171002_1662394864W dniach 26 i 27 września uczniowie klasy IV b i IV a byli na lekcji terenowej w zakładzie Usług Ochrony Przeciwpożarowej „SPEC – POŻ” u Komendanta Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej – pana Romana Gadomskiego. 

    Podczas lekcji został zaprezentowany sprzęt pożarniczy, znaki ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne. Uczniowie oglądali wóz strażacki, sprzęt do gaszenia pożarów i hydrant zewnętrzny. Zapoznali się również ze sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia.
                                                                                                                                                                 Ewa Pawełczyk