Certyfikat

Nasza szkoła zdobyła taki oto mały certyfikat. Wszystkim nauczycielom i wspaniałym uczniom dziękujemy za współpracę i zaangażowanie w to działanie.