Opłaty za obiady w październiku

Opłaty za miesiąc październik proszę dokonywać do 29 września w wysokości: 99,00zł (22 x 4,50) przelewem na konto bankowe:
ADAMUS PHU Paweł Usidus
64 1140 2004 0000 3102 7500 8906
w tytule wpisując: obiady szkolne za (podać miesiąc) 2017, imię i nazwisko dziecka, klasa, placówka

Brak wpłaty oznacza brak posiłku przygotowanego dla dziecka od nowego miesiąca.

Nieobecność ucznia na obiedzie musi być zgłoszona do godz 8:00 rano danego dnia pod nr tel: 604 070 060.
Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielam pod nr. tel. 662 143 828