Opłaty za obiady

Firma ADAMUS zaprasza do korzystania z usług stołówki na zasadzie cateringu.

Zapisy na miesiąc wrzesień przyjmujemy pod nr. tel. 604070060.
Opłaty za miesiąc wrzesień proszę dokonać do 8 września.
Koszt obiadu jednodaniowego wynosi : 4,50 zł.

Opłaty za posiłki proszę uiszczać z góry w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy przelewem na konto bankowe: 64 1140 2004 0000 3102 7500 8906 w tytule wpisując: obiady szkolne za…(miesiąc) 2017, ilość posiłków, imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa szkoły. Brak wpłaty oznacza brak posiłku przygotowanego dla dziecka od nowego miesiąca. Nieobecność ucznia na obiedzie musi być zgłoszona do godz 8:00 rano danego dnia pod nr. tel. 604070060, tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielam pod nr. tel. 662-143- 828.