Dywan Sierpińskiego. Projekt edukacyjny.

Nasza szkoła w czerwcu 2015 utworzyła konsorcjum 4 szkół na Pomorzu Zachodnim, które wspólnie realizują zadania w projekcie edukacyjnym Sierpiński Carpet Project (SCP).

 

 Członkami konsorcjum obok SP w Starych Bielicach są:  Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie, Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach oraz Gimnazjum nr 6 im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w latach 1939-1945 w Koszalinie. Projekt jest adresowany do osób w różnym wieku (od 3 do 99 lat), głównie do uczniów. Obejmuje swym zasięgiem cały świat. Obecnie zarejestrowanych jest 640 podmiotów. Obok krajów, które są członkami Unii Europejskiej uczestniczą w nim: Turcja, w Afryce: Etiopia, Maroko i Tunezja; w Azji: Pakistan, Indie, Tajlandia i Korea Południowa; w Ameryce Południowej Brazylia, Urugwaj, Argentyna, Peru i Boliwia oraz Honduras. W Ameryce Północnej USA i Kanada.
Projekt polega na zbudowaniu, przy użyciu kolorowych naklejek, gigantycznego fraktala geometrycznego, znanego pod nazwą Dywan Sierpińskiego. Struktura ta została opisana w 1916 roku przez słynnego polskiego matematyka – Wacława Sierpińskiego, a w 2016 roku będzie setna rocznica tego wydarzenia.
Pomysłodawcami projektu edukacyjnego są  José Luis Rodríguez Blancas, profesor matematyki na Uniwersytecie Almerii w Hiszpanii i David Crespo Casteleiro, nauczyciel matematyki w szkole średniej. Zgodnie z planem projektu najmniejszym elementem dywanu jest kwadrat 2×2 cm. Kwadraciki ułożone wg wzoru tworzą kolejne iteracje fraktala tj. od ośmiu kwadracików do …. nieskończonej ich ilości. Bowiem fraktale to struktury samopodobne, które mogą powiększać się do niewyobrażalnych rozmiarów.  
Na sali gimnastycznej Szkoły w Starych Bielicach parkiet ma jednak ściśle określoną i tym samym skończoną powierzchnię. Zmieścił się na niej kompletny Dywan 5-tej iteracji, zbudowany z  32 768 kwadracików w tym z 16 384 zielonych i 16 384 fioletowych dzieło uczniów szkoły w Starych Bielicach i Świeminie oraz trzy mniejsze dywany 4-tej iteracji każdy po 4096 kwadracików wykonane w Zespole Szkół w Mścicach i Gimnazjum nr 6 w Koszalinie. Łącznie wszyscy zaangażowani uczniowie utworzyli fraktal zbudowany z 45 056 kwadracików, który został zaprezentowany w dniu 8.12.2015r. Nasze dywany mają numerację 593-600.
Tym samym, starobielickie konsorcjum zrealizowało cele projektu, a wśród nich:
– zapoznanie uczestników z pojęciem fraktale czyli struktur samopodobnych, które w swojej najmniejszej części powielają kształt całości;
– zabawa przy tworzeniu Dywanu Sierpińskiego;
– wspieranie rozwoju umiejętności manualnych uczestników;
– angażowanie do współpracy i wspieranie się w celu zbudowania jednej  olbrzymiej konstrukcji geometrycznej przez tysiące zaangażowanych uczestników;
– budowanie odpowiedzialności za osiąganie wspólnego celu.
Finał polski odbędzie się 2 kwietnia 2016 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie zostanie ułożony wspólny Dywan z nadesłanych elementów przez wszystkie zaangażowane instytucje w Polsce. Światowy Finał odbędzie się w Hamburgu w dniach 24-31 lipca 2016 roku podczas 13-go Międzynarodowego Kongresu Edukacji Matematycznej.
Oczekiwany przez założycieli projektu fraktal będzie 7-ej itracji o długości boku 45 metrów.
Rolę Ambasadora projektu SCP tj. osoby odpowiedzialnej za organizację 5. lub 6. iteracji, budowę takiego dużego Dywanu i promowanie tego wydarzenia w lokalnych mediach pełni pani Barbara Wawrzacz nauczycielka matematyki w SP w Starych Bielicach.
Cały projekt dokumentowany jest w środowisku cyfrowym.
Zasady i idea projektu zamieszczone są na polskiej stronie projektu
http://www.zstil.eu/sierpinski/podstrony/projekt.html
oraz ogólnoświatowej
https://topologia.wordpress.com/sierpinski-carpet-project/participants
na której należy odszukać SEE CARPETS FROM 257-512 and extra carpets
a następnie dywany o numerach 593-600 .
Osoby zarejestrowane na platformie e-Twinning mogą śledzić przebieg projektu, oglądać i komentować jego zasoby na stronie twinspace projektu SCP
https://twinspace.etwinning.net/363/home.
W pewnej, gwałtownie rosnącej części, edukacja przeniosła się do cyberświata!

Zobacz zdjęcia

 Uwaga! Podajemy linki do informacji zamieszczonych w serwisach telewizyjnych:

 
1. Kronika wieczorna TVP1 Szczecin z dn 9.12. godz. 21:45 słuchamy od minuty 15:58

2. Teleexpress Extra 9.12. od minuty 9:24

http://www.tvp.info/14329786/program-teleexpress-extra

3. Informacja w wydaniu internetowym Głosu Koszalińskiego