Raport z ewaluacji wewnętrznej

W roku szkolnym 2017/2018 dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach po konsultacjach z gronem pedagogicznym oraz wytycznych wynikających z kontroli po kuratoryjnej podjęła decyzję o przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej dotyczącej analizy i oceny poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem respektowania norm społecznych przez wszystkich uczestników życia szkoły.

Cel ewaluacji:

Pozyskanie informacji na temat bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów i nauczycieli oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły, opracowanie planu działań mających na celu zwiększenie wśród uczniów i nauczycieli respektowania norm społecznych, wyeliminowanie niepożądanych zachowań. Ewaluacja zostanie przeprowadzona dla rady pedagogicznej. Wyniki ewaluacji posłużą doskonaleniu jakości pracy szkoły.

Pełen raport (format PDF)