Raport z ewaluacji wewnętrznej

W roku szkolnym 2017/2018 dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach po konsultacjach z gronem pedagogicznym oraz wytycznych wynikających z kontroli po kuratoryjnej podjęła decyzję o przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej dotyczącej analizy i oceny poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem respektowania norm społecznych przez wszystkich uczestników życia szkoły. Więcej…