Egzamin na kartę rowerową

DSCN60814 i 8 czerwca uczniowie kl. IVb i IVa przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Głównym celem egzaminu jest: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, a także popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, utrwalenie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
Przed częścią pisemną uczniowie mieli szkolenie z pierwszej pomocy, przeprowadzone przez pielęgniarkę panią Joannę Porydzaj.
Natomiast przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego uczniowie musieli wykazać się wiadomościami teoretycznymi, których sprawdzenie odbyło w formie pisemnej i polegało na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, zasad przejazdu przez skrzyżowanie oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Egzamin praktyczny odbył się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy zachodniopomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koszalinie.