Podręczniki w roku 2016/2017

    Podręczniki oraz ćwiczenia wydawane są przez nauczycieli wychowawców rodzicom lub dzieciom na postawie dostarczonej umowy użyczenia podręcznika oraz potwierdzenia odbioru ćwiczeń.

     Opiekunowie muszą zadbać o obłożenie podręczników i ćwiczeń we własnym zakresie. Opiekunowie dzieci, którzy otrzymali materiały edukacyjne zobowiązani są do dokonywania drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki. Oddany podręcznik musi się nadawać do użytku w następnym roku szkolnym.