Rok szkolny 2016/2017

      Dziś w czwartek, 1 września, rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. Co to rok szkolny? To umowna miara czasu trwania nauki i zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmująca rok począwszy od oznaczonego miesiąca, np. od września. Mamy nadzieję, że rozpocznie się sympatycznie, przebiegnie szybko i zakończy miło.

       Życzymy powodzenia.