Starsze klasy na lodowisku 2014

   W dniu 04 grudnia 2014r., po trzech lekcjach, pojechaliśmy na lodowisko „Alaska” w Koszalinie.

Była to wycieczka zorganizowana przez wychowawczynię klasy V panią Ewę Pawełczyk. Opiekunami byli również: pani Małgorzata Gulczyńska i pan Tomasz Szymański. Na lodowisko dotarliśmy o godzinie  10: 50.
   Przygotowanie do wyjścia na taflę lodowiska zajęło trochę czasu, ponieważ trzeba było wypożyczyć łyżwy i dopasować kaski ochronne. Gdy wszyscy byliśmy gotowi, wyszliśmy na lód. Przez ponad 60 minut cieszyliśmy się, bo mogliśmy napawać się przyjemnością jeżdżenia na łyżwach.
   Każdy jeździł jak umiał: niektórzy leżeli częściej na lodzie niż inni, pozostali utrzymywali postawę pionową. Podczas całego pobytu na lodowisku jeździła z nami (niezmordowanie) pani Ewa Pawełczyk.
   Niestety około godziny 11:50 trzeba było kończyć zabawę. W drodze powrotnej w autobusie panowała cisza, ponieważ wszyscy byliśmy zmęczeni i troszeczkę poobijani po godzinnych szaleństwach na lodzie.
   Nasz wyjazd był bardzo udany. Pozwolił wzmocnić naszą sprawność fizyczną. Zrelaksowani i odprężeni odzyskaliśmy siły do dalszej nauki.

     Ewa Pawełczyk

     Zapraszamy do zdjęć…