Oświadczenie dot. obiadów na nowy rok szkolny

Oświadczenia na obiady na nowy rok szkolny są dostępne w zakładce ,,Gorący posiłek”. Oświadczenie prosimy o składanie na mail spbielobiady@op.pl lub do sekretariatu do 4 września.

Obiady będą wydawane od 5 września.