#(Nie)zwykła matematyka

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie „(Nie)zwykła matematyka”.

Celem projektu jest między innymi : Pokazanie związku matematyki z życiem codziennym, dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie ,swobodne posługiwanie się matematyką w życiu codziennym, rozwijanie sprawności rachunkowej.
Koordynatorkami projektu są p. Aleksandra Niewiadomska i Anna Sowińska