Podanie na świetlicę szkolną

Przypominamy o konieczności składania podań na świetlicę szkolną dla uczniów kl. 1-3 (wniosek jest składany co roku) do 20.08.2022r. Ze względu na trudną sytuację lokalową informujemy, że na świetlicę w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie pracują. Wnioski
o przyjęcie dziecka do świetlicy będą szczegółowo weryfikowane.