Ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR–ów

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszonym konkursem grantowym pn. Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – REACT EU prosimy o składanie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych dzieci lub młodzież która ukończyła 18 rok życia.

Więcej informacji na stronie gazety gminnej 

Oświadczenia należy składać:
w sekretariacie
Urzędu Gminy w Biesiekierzu
maksymalnie do 19 października 2021 r.
w godz. od 7.00 do 15.00.