Zakończenie klasy VIII

207741999_1419812635068360_1508360400294052253_n25 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klasy VIIINa spotkanie z absolwentami przybyli zaproszeni goście: p. Andrzej Leśniewicz – wójt Gminy Biesiekierz, p. Anna Bejnarowicz – przewodnicząca Rady Gminy , sołtys Starych Bielic i jednocześnie radny- Krzysztof Kaźmierczak, p. Urszula Cichocka – Wójcicka- przewodnicząca Rady Rodziców. Absolwentom towarzyszyli wzruszeni rodzice i nauczyciele.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu i przemówienia dyrektor szkoły p. Agnieszki Ławrynowicz, która podkreśliła , że nasi ósmoklasiści kończą pewien rozdział swojego życia, a tym samym rozpoczynają kolejny etap podróży. Pani dyrektor przekazała uczniom słowa otuchy, wsparcia oraz zapewniła, że zawsze będą mile widziani w murach naszej szkoły. Gratulacje absolwentom złożyła również przewodnicząca Rady Rodziców i wójt Gminy Biesiekierz. Niespodziankę głównym bohaterom uroczystości sprawiła nauczycielka j. polskiego p. Martyna Ryfun, która napisała specjalnie na tę okazję wiersz podsumowujący czas spędzony przez nich w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie.
Uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły oraz ufundowane przez Radę Rodziców pamiątkowe tarcze ukończenia szkoły. Statuetkę ,,Najlepszy absolwent roku szkolnego 2020/21” otrzymał Rober Foluszewski. Z rąk pana wójta i radnych uczniowie odebrali długopisy z sentencją, że świat stoi przed nimi otworem. Na zakończenie głos zabrali sami absolwenci, którzy wyrazili swoje podziękowania dyrekcji, wychowawcy, gronu pedagogicznemu oraz rodzicom za trud włożony w edukację i wychowanie.
 
Drodzy Uczniowie, dziękujemy Wam za osiem wspaniałych lat, bogatych w różne zdarzenia, przygody, wrażenia i życzymy udanych, bezpiecznych, a nade wszystko zdrowych wakacji i szybkiej adaptacji w nowych szkołach.