„Być jak Ignacy”

Klub naukowy „Ciekawi Świata” ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie bierze udział w II etapie programu „Być jak Ignacy”.
W tej części projektu uczniowie zapoznali się z różnymi aspektami ekologii: woda, powietrze i bioróżnorodność oraz wpływem coraz większej ilości odpadów na stan Ziemi i wszystkich organizmów. Młodzi naukowcy z chęcią uczestniczyli w zajęciach, w których brali aktywny udział.

 

Opiekunami klubu naukowego „Ciekawi świata” są:
Paulina Maciążek i Ewa Pawełczyk