Rekrutacja do świetlicy szkolnej

31-09-2020_karta Rekrutacja do świetlicy szkolnej ŚWIETLIKOWA WYSPA rozpoczęta!

Ze względu na szkolne obostrzenia sanitarne związane z pandemią, prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, który znajduje się w linku poniżej. Liczymy na Państwa wyrozumiałość, ponieważ tylko tak przetrwamy trudne dla nas wszystkich chwile.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, który znajduje się w linku poniżej.
Wymagany komplet dokumentów:
– zaświadczenia obojga rodziców/opiekunów o zatrudnieniu potwierdzone przez zakłady pracy.
Termin dostarczenia dokumentów: 01.09.2020 r. godzina 09:00.
Posiedzenie komisji rekrutacyjnej: 01.09.2020 r., godzina 12:00.
Telefoniczna informacja o przyjęciu dziecka: 01.09.2020 r., od godziny 14:00.
Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz za informacje z nią związane: Katarzyna Spychalska, tel.: 509 729 562