Harmonogram zwrotu książek

Harmonogram zwrotu książek wypożyczonych w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej m.  M. Skłodowskiej- Curie 

  1. Podręczniki szkolne, lektury i inne zbiory biblioteczne należy zwrócić w wyznaczonym dniu w g. 10:00-12:00

* 8  czerwca(poniedziałek)- klasy: I a i I  b

* 9 czerwca(wtorek)- klasy : II a i II b

* 10 czerwca(środa)- klasy: III i IV

* 19 czerwca (piątek)- klasy: V i VIII

* 22 czerwca(poniedziałek – klasy: VI a i VI b

* 23 czerwca( wtorek)- kl. VII

  1. Przed oddaniem wypożyczonych podręczników czytelnik samodzielnie sporządza listę,      która zawiera: imię nazwisko, klasę oraz numer inwentarzowy- znajduje się on na każdym    wypożyczonym egzemplarzu przy pieczątce biblioteki.
  2. Uprasza się o bardzo dokładne spisanie numerów inwentarzowych.
  3. Wypełnioną kartę oddający dołącza do pakietu oddawanych książek,  a następnie umieszcza wszystko na specjalnie przygotowanych do tego ławkach w bibliotece szkolnej, przestrzegając zasad bezpieczeństwa( maski ochronne).
  4. W wyznaczonym miejscu w bibliotece może przebywać w tym samym czasie nie więcej  niż jedna osoba oddająca zbiory, pozostałe znajdują się na zewnątrz,  zachowując  1,5m. wymaganej odległości od siebie.
  5. Prosi się o nieprzemieszczanie się  i nieprzekraczanie wyznaczonej w bibliotece linii.
  6. Przyjęte książki/zbiory biblioteczne zostaną odłożone na okres od 10- 14 dni w miejscu   przeznaczonym do kwarantanny.
  7. W dniu oddawania książek przypomina się rodzicom o uporządkowaniu szafek szkolnych- pozabieraniu rzeczy, zeszytów, strojów szkolnych tam pozostawionych.
  8. W dodatkowych sprawach związanych z biblioteką proszę o kontakt poprzez wiadomości w  dzienniku elektronicznym lub poprzez platformę Microsoft-Teams. 

Ż. Szybista