Składka na rade rodziców

Składka na radę rodziców w roku szkolnym 2019/2020 pozostaje niezmieniona i wynosi 40 zł za pierwsze dziecko, 20 zł drugie dziecko i 10 zł za trzecie i następne.

Aby uzyskać zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty należy dokonać wpłaty pełnej sumy za całą klasę do dnia 31 stycznia 2020 roku.

UWAGA!

Zniesiono drugi termin wpłaty (w zeszłym roku można było uzyskać jeszcze 30% zwrotu).

Wpłaty prosimy kierować do skarbników klas.