Zbiórka środków na sztandar szkoły

Szanowni Rodzice, Przyjaciele Szkoły,
Nadanie imienia szkole jest pięknym uwieńczeniem chlubnej historii placówki, która przez dziesiątki lat była miejscem rozwoju kolejnych pokoleń. Ta ważna uroczystość będzie miała miejsce 7 listopada 2019r. Uhonorowaniem tego historycznego wydarzenia będzie przekazanie placówce sztandaru, którego koszt wynosi ok. 5 500zł. Dzięki wspólnej akcji zorganizowanej przez szkołę, radę rodziców i radę sołecką Starych Bielic, w ramach organizacji Dnia Dziecka, udało nam się już zebrać 3 359,50zł. (protokół do wglądu w sekretariacie). Do pełnej sumy brakuje nam około 2000zł. Zwracamy się z prośbą do osób, które popierają naszą inicjatywę, o pomoc w dopełnieniu brakującej kwoty, wpłacając dowolną sumę na konto Rady Rodziców: 61 1610 1162 7103 8061 3000 0001. Istnieje możliwość wpłacenia zebranej kwoty od klasy przez skarbnika klasowego.
Wszelkie informacje można uzyskać u przedstawicieli trójek klasowych, wychowawców i w sekretariacie szkoły (numer tel. 94 3163 328) .