Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

36268600_623899851326313_4730664979122880512_oPodczas uroczystości p. dyrektor Agnieszka Ławrynowicz podsumowała rok szkolny 2017/2018, przedstawiła frekwencję oraz średnią szkoły, powiedziała o realizowanych projektach i uzyskanych funduszach na rozwój naszej szkoły jak również o działaniach, które zostały podjęte na rzecz rodziców i uczniów.

Po prezentacji pani dyrektor wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczyła świadectwa oraz nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce.
Zostały wręczone również dyplomy uczniom za wzorową frekwencję, dyplom dla Super Klasy oraz dyplomy dla poszczególnych uczniów, których charakteryzowała wzorowa postawa podczas zajęć lekcyjnych.
Dzieci otrzymały także dyplomy i nagrody za konkursy plastyczne oraz matematyczne.

Na uroczystości zakończenia roku szkolnego swoją obecnością zaszczycili nas: wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Jabłońska-Bauer, radna Gminy Biesiekierz Wanda Kamyk, przewodnicząca Rady Rodziców Urszula Cichocka oraz zastępca Renata Królak, rodzice i uczniowie.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy uczniom tak wysokich wyników w nauce, w konkursach, wzorowego zachowania, a rodzicom za wsparcie i zaangażowanie w życie szkoły. Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.