Szkolenie z pomocy przedmedycznej

15 maja odbyło się szkolenie z pomocy przedmedycznej dla uczniów klasy IV a i IV b. Celem szkolenia było wyrobienie umiejętności szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a każdy z nas może znaleźć się w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów.
Interesujące i bardzo ciekawe szkolenie przeprowadziła pani Joanna Porydzaj, której serdecznie dziękujemy.

Uczniowie klasy IV a i IV b oraz pani Ewa Pawełczyk