Udział w projektach

Miło nam poinformować, że nasze wnioski „Bezpieczna +” i  wniosek składany o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” uzyskały akceptację i zyskaliśmy 4 000 zł na doposażenie biblioteki szkolnej i 10 260 zł na realizację działań, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu w szkole oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.