Nabór do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej

                                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach ogłasza nabór
                                         do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej
                                                      na rok szkolny 2017/2018.

Harmonogram rekrutacji:
   1)  złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 06 marca 2017 r. do 24 marca 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły,
   2)  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej szkoły podstawowej do 30 marca 2017 r.,
   3)  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych – dnia 31 marca 2017 r. o godz. 14.00,
   4)  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do dnia 7 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00,
   5)  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych – dnia 14 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00.

                                       Jednocześnie serdecznie zapraszamy 16 marca 2017 r.
                                                              w godz. 15.30-18.30
                                                           na Dzień Otwarty Szkoły.

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.doc
Wniosek o przyjęcie do szkoły-klasa I.doc