Pasowanie na ucznia 2015

      Dnia 27.10.2015r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy I.

     Na uroczystość przybył dyrektor szkoły pan Marek Wawrzacz, przewodnicząca Rady Rodziców pani Urszula Cichocka, Radna Gminy Biesiekierz, a zarazem mama pierwszaka, pani Anna Bejnarowicz oraz pani Agnieszka Drobinska – wychowawczyni klasy III.
     Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali poznane piosenki. Słuchali też dobrych rad starszych kolegów i koleżanek z klasy III, którzy nie tylko powitali ich wierszem, ale również „zarapowali” piosenkę „Hej uśmiechnij się pierwszaku”.
     Po programie artystycznym odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia. Aktu tego, okolicznościową kredką, dokonał dyrektor szkoły pan Marek Wawrzacz.
     Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, legitymacje oraz słodkie upominki, o które zadbali rodzice. Serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu uroczystości pani Agnieszce Drobinskiej, Agnieszce Ponińskiej i Alicji Marciniak oraz pani Annie Sowińskiej za zorganizowanie tej sympatycznej imprezy.

    Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć…