Czas na zdrowie

   Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. „Czas na zdrowie”, którego celem jest promocja zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej i aktywności fizycznej.

 

Kluczowym elementem konkursu będzie Festyn Zdrowia składający się z trzech modułów.

– Pierwszą część będzie stanowił pokaz serii filmów pt. „Śmietnik w mojej głowie” mówiących o stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie i sposobach ich przełamania.

– Drugim elementem jest praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, tj. przygotowanie i degustacja poczęstunku przygotowanego z produktów regionalnych i ekologicznych.

– Trzecim elementem jest organizacja wspólnych zabaw ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

   Za przebieg projektu w naszej szkole odpowiedzialne są Panie: Anna Sowińska, Alicja Marciniak, Agnieszka Ponińska, Mariola Kupczyńska i Agnieszka Drobińska. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. 

   Już rozpoczęliśmy I etap konkursu – rozgrzewkę. Nazywamy się ”Rycerze  zdrowego talerza”. 20. 03. 2015 r. zorganizowaliśmy happening, podczas którego poinformowaliśmy mieszkańców Starych Bielic o festynie, który zorganizujemy 30. 05. 2015 r.

                 Zapraszamy do zdjęć…